تبلیغات
پشت خاكریز جبهه ها پشت خاكریز جبهه ها - مستند نفوذ ارتش روشنفكران (تفكرات لیبرالی خواص)

حدیث موضوعی


این مستند بیان گر آثار مخرب تفکرات لیبرالی روشنفکران بروی جامعه میباشد.از بازیگر سینما تا سیاسیون و خواص
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
با تشكر از نگاهاتون و البته با پوزش از قسمت های ناهنجار
هدف اینجانب (مثل مستند ظهور ) بیشتر روشن شدن تفكرات لیبرالی تحمیلی بر جامعه ، در عصر حاضر است آن هم نه در ایران بلكه در بیشتر كشور های جهان سومی ، در حال توسعه و صنعتی

«باز هم منتظر نظرات و راهبرد های شما در این زمینه هستم»قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

ابزار هدایت به بالای صفحه