تبلیغات
پشت خاكریز جبهه ها پشت خاكریز جبهه ها - تحـلیل انتـخاباتی و مراحـل رشـد جـامـعـه دیـنـی

حدیث موضوعی

تحـلیل انتـخاباتی و مراحـل رشـد جـامـعـه دیـنـی
انتشار سه شنبه 21 خرداد 1392 توسط محمد اقدم

جـامعـه مـا هم اكنون در مـرحـله سـوم از مراحل رشد به سر می برد و امتحان پس خواهد داد.
مـرحـلـه اول : مـبـارزه بـا شـرک و کـفـر.
دوره شـگـل گـیـری جامعه دینی. در ایـن دوره شعارها کاملا شفاف و متفاوت و متضـاد هـم هسـتـند. برای مبارزه بـا کـفـر کـافـیست بـر کـلـیات ایـمـان و دیـن تـکیـه کـرد.
مـرحـلـه دوم :  مـبـارزه بـا  نـفـاق.
در این دوره مبارزه بیشتر در درون مرزها شکل گرفت. شعارها شبیه به هم  و شبـهات در جامعه فـراوان می شود. در ایـن دوره بـیشتـرین سـرمایه هـوشمندی درک علم و آگـاهیست.
مـرحـلـه سوم : مـبـارزه مـومـنـان با یـکـدیگر.
در این دوره فرض بر این است که مومنین همه دین را پـذیرفته انـد امـا در تـشخیص اولـویـت ها احـکام و ارزشها دچار مشکل هستند. بیشترین سرمایـه در ایـن دوره دل و اخـلاق کریـمه و فضـایل اخلاقـیسـت کـه افراد باید داشته باشتد. تا این دوره تحقق پیدا نکند ظهور حضرت محقق نخواهد شد.

جام زهر در مسئله امروز نیز قابل تامل است...
باید شفاف سازی ها بیشتر بشود...
 
پخش فایل صوتی  ::  MP3  ::  حجم: 25.1 مگابایتطبقه بندی مطلب: سخنرانی، 
كلید واژه: حجت الاسلام پناهیان، انتخابات، مراحـل رشـد جـامـعـه دیـنـی، جام زهر،
منبع: سینما گران متعهد،
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

ابزار هدایت به بالای صفحه