پشت خاكریز جبهه ها «سیاست» ؛ مأمور ساواک به امام (ره) گفت که آقا سیاست عبارت از دروغگویی است، عبارت از خدعه است، عبارت از فریب است، عبارت از پدر سوختگی است، این را بگذارید برای ما. امام فرمود: این سیاست مال شماست... این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است و اما سیاست به معنای این است که جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آنجایی که صلاح جامعه و صلاح افراد هست... پیغمبر اکرم مبعوث شد که سیاست امت را متکفل باشد. ------------------------------------- الهی اعوذ بك من الكرب و البلا به نظر من این پیام عاشورا، از پیام های دیگر عاشورا برای ما امروز فوری تر است: "ما باید بفهمیم چه بلایی بر سر آن جامعه ای آمد كه حسین بن علی(ع) آقازاده اوّل دنیای اسلام و پسر خلیفه مسلمین،پسر علی بن ابی طالب(ع)، در همان شهری كه پدر بزرگوارش بر مسند خلافت می نشست، سربریده اش گردانده شد و آب از آب تكان نخورد!!! مقام معظم رهبری امام خامنه ای(مدظله العالی) ------------------------------------- سلام ؛ خوش آمدید - برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی، بر روی آن كلیك و یا ذخیره كنید. - از گالری تصاویر ما در قسمت امكانات جانبی هم دیدن فرمایید. - در صورت تمایل به برقراری ارتباط به صورت آنلاین، از قسمت امكانات جانبی درخواست خود را اعلام و منتظر تعیین وقت از جانب مدیر وبلاگ باشید. - منتظر نظرات ارزشمند شما هستم. http://takbireheshg.mihanblog.com 2018-10-23T06:52:35+01:00 text/html 2014-04-30T06:43:26+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم «سبک زندگی شهید مطهری» از زبان فرزندش: تعجب از مطهری نشانه دوری از اوست http://takbireheshg.mihanblog.com/post/299 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="center"><img src="http://gigpars.com/upload/qj4e_8588028591511164348953642649.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br>دکتر محمد مطهری در یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داده، به بررسی «سبک زندگی شهید مطهری» پرداخته است. متن کامل این یادداشت که در هر فراز به بیان خاطره‌ای از زندگی استاد مطهری پرداخته است، در ادامه می‌آید.</font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-04-13T15:11:25+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم من قاتل شهید خلیلی را از کودکی می شناسم http://takbireheshg.mihanblog.com/post/298 <div align="center"><img src="http://www.gigpars.com/upload/750t_1397012954258.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="715" hspace="0" vspace="0" width="500"><br></div><font size="2"><br></font><div align="justify"><font size="2">قاتل طلبه بسیجی شهید علی خلیلی کیست؟چرا دست به این کار زد و چه شد که سرنوشتش به اینجا رسید؟ اگر پاسخ این سوالات را جویا هستید با این نوشتار همراه شوید چرا که من او را از دوران کودکی اش می شناسم و سالها با هم رفیق بودیم. </font></div> text/html 2014-04-13T05:38:09+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم اینوگرافی فناوری هسته ای http://takbireheshg.mihanblog.com/post/297 <div align="center"><a href="http://bayanbox.ir/id/3766828759735270858?info" target="_blank" title="دریافت اینوگرافی فناوری هسته ای"><img src="http://www.gigpars.com/upload/3q5c_13930119000600_photol.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="337" hspace="0" vspace="0" width="500"></a></div> text/html 2014-04-10T08:21:53+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم دستاورد های هسته ای تعطیل بردار نیست http://takbireheshg.mihanblog.com/post/295 <div align="center"><div align="right"><font size="2">مذاكرات باید ادامه یابد؛امّا...</font><br></div><font size="2"><font color="#33CC00" face="courier new,courier,monospace" size="3"><b>دستاورد های هسته ای تعطیل بردار نیست</b></font><br><font color="#CC0000" face="impact" size="3"><b>كسی هم حق معامله بر روی آن ها را ندارد</b></font></font><font face="wingdings"><b><br><br><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26112/B/13930120_0926112.jpg" target="_blank" title="Original size"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26112/C/13930120_0926112.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="337" hspace="0" vspace="0" width="500"></a></b></font><br><br></div><div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8186" height="25" width="340"><param name="movie" value="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8186"><embed href="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss?id=26125" name="audioPlayer26125" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" height="25" width="340"></object><br><div align="center">00:07:01</div><div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26125/13930121_8186_128k.mp3" target="_blank" title="دریافت صوت گزیده بیانات:: حجم: 6.46مگابایت :: MP3"><img alt="" src="http://www.gigpars.com/upload/2lzs_musicdl.gif" align="bottom" border="0" height="17" hspace="0" vspace="0" width="50"></a></div>***<br><font size="2"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1183" target="_blank" title="">فیش های مسئله هسته ای ایران</a><br><br><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19965/html/" target="_blank" title="">ایستادگی هسته ای منافع، نتایج و دستاورد ها</a><br><br></span><a href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=25301#201729" target="_blank" title="">اینفوگرافیك | هسته‌ای بهانه است</a><br><br><font color="#3366FF"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9222" target="_blank" title="">دلائل فقهی تحریم سلاح‌های اتمی</a><br><br><a href="http://farsi.khamenei.ir/page?id=26095" target="_blank" title=""><font size="2">مجموعه خاطرات رهبر انقلاب درباره موضوع انرژی هسته‌ای</font></a></span></font></font><br></div> text/html 2014-04-07T18:53:06+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم ابلاغ سیاست‌های کلی «سلامت» http://takbireheshg.mihanblog.com/post/293 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.gigpars.com/upload/bs7s_102.png" alt="" align="bottom" border="0" height="664" hspace="0" vspace="0" width="470"></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><font size="2">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><font size="2">متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:</font></div><br><div align="right"><font color="#CC0000"><a href="http://sirehemamat.mihanblog.com/post/69" target="_blank" title=""><font size="2">ادامه مطلب</font></a></font></div></div> text/html 2014-04-07T14:51:35+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم ظریف به چه می خندد?!؟ http://takbireheshg.mihanblog.com/post/290 <div style="text-align: center; "><img src="http://www.gigpars.com/upload/wj3v_zarif.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="299" hspace="0" vspace="0" width="421"><br><font face="wingdings" size="3"><br></font><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نمی دانم آقای ظریف<a href="http://multimedia.tasnimnews.com/Media/Gallery/329353" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">&nbsp;به چه می خندد</a>…</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به مفاد توافق ژنو و&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/blog/iran-policy-blog/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%98%D9%86%D9%88/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">دُرهایی که داد و آبنبات هایی که گرفت</a>؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به تعلیق غنی سازی ۲۰% در نیروگاه نطنز؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به بسته شدن آب سنگین اراک؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به اخراج دانشمندان هسته ای؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/blog/foreign-policy-international-relations-strategy-blog/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">لبوفروش ها و رانندگان تاکسی</a>؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/blog/iran-policy-blog/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%81-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">نحوه توزیع سبد کالا</a>؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به خاطر&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/slideshow/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">در جریان نبود</a>&nbsp;وزارت فخیمه خارجه؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به ۵-۱ شدن ۵ مرزبان ایرانی اسیر و&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/slideshow/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">سر تعظیم فرود آوردن پاکستان</a>&nbsp;در برابر ایران!</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/slideshow/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">منتقدان</a>&nbsp;دولت راستوگویان!</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/slideshow/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">کم سوادان و بی سوادان</a>؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شاید به&nbsp;<a href="http://bachehayeghalam.ir/slideshow/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 159, 81); text-decoration: initial; -webkit-transition: all 0.7s; ">قطعنامه جدید اتحادیه اروپا</a>&nbsp;که اتفاقاً خیلی هم خنده دار است؛</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و شاید…</font></p><p style="outline: medium none; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 99, 99); font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خدا کند که این خنده ها روزی به گریه تبدیل نشود.</font></p></div> text/html 2014-04-06T18:19:17+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم آقای دکتر، محل مصرف ۲۰ درصد اینجاست! http://takbireheshg.mihanblog.com/post/287 <div align="justify"><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://www.gigpars.com/upload/7fxs_139212061545197932209653.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>به گزارش <font color="#CC0000"><a href="http://www.sianat.org/" target="_blank" title="کمیته صیانت از منافع ایران">سایت کمیته صیانت از منافع ایران</a></font> ، متن یادداشت اختصاصی تسنیم با عنوان «آقای دکتر، محل مصرف ۲۰ درصد اینجاست!» به قلم مهدی محمدی به شرح ذیل است:<br><br>آقای دکتر علی اکبر صالحی رییس محترم سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با ویژه نامه نوروزی هفته نامه مثلث از منتقدان توافق ژنو خواسته است محل مصرف اورانیوم با غنای ۲۰ درصد غنا را نشان بدهند تا دولت مجددا تولید آن را آغاز کند.<br>مقصود ایشان این بوده –<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2014-04-03T22:06:52+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم انسان با راحت طلبی زاده می شود.... http://takbireheshg.mihanblog.com/post/296 <div align="center">پنجمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی | فاطمیه ۱۴۳۵<br><br><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26067/B/13930115_1326067.jpg" target="_blank" title="Original size"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26067/C/13930115_1326067.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="343" hspace="0" vspace="0" width="500"></a><br><br>سخنرانی حجت الاسلام پناهیان<br></div><div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8176" height="25" width="340"><param name="movie" value="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8176"><embed href="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss?id=26068" name="audioPlayer26068" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" height="25" width="340"></object><br><div align="center">00:46:38</div><div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26068/13930115_8176_64k.mp3" target="_blank" title="دریافت صوت بیانات:: حجم: 21.36مگابایت :: MP3"><img alt="" src="http://www.gigpars.com/upload/2lzs_musicdl.gif" align="bottom" border="0" height="17" hspace="0" vspace="0" width="50"></a></div><div align="center">***<br>مداحی حاج سعید حدادیان<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=26069" target="_blank" title="کشتی پهلوگرفته | سعید حدادیان"><font color="#33CC00"><b>اشعار</b></font></a></font><br></div></div><div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8175" height="25" width="340"><param name="movie" value="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8175"><embed href="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss?id=26068" name="audioPlayer26068" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" height="25" width="340"></object><br><div align="center">00:24:51</div><div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26068/13930115_8175_64k.mp3" target="_blank" title="دریافت صوت مداحی:: حجم: 11.39مگابایت :: MP3"><img alt="" src="http://www.gigpars.com/upload/2lzs_musicdl.gif" align="bottom" border="0" height="17" hspace="0" vspace="0" width="50"></a></div>***<br></div> text/html 2014-03-26T15:05:34+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم اوّل شكست یك ملت زمانی است كه معتقد شود نمیتواند كاری انجام بدهد http://takbireheshg.mihanblog.com/post/288 <div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26020/B/13930106_0126020.jpg" target="_blank" title="Original size"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26020/C/13930106_0126020.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="598" hspace="0" vspace="0" width="422"></a><br><br></div><div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8161" height="25" width="340"><param name="movie" value="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8161"><embed href="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss?id=26021" name="audioPlayer26021" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" height="25" width="340"></object><br><div align="center">00:22:03</div><div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26021/13930106_8161_64k.mp3" target="_blank" title="دریافت صوت بیانات:: حجم: 10.11مگابایت :: MP3"><img alt="" src="http://www.gigpars.com/upload/2lzs_musicdl.gif" align="bottom" border="0" height="17" hspace="0" vspace="0" width="50"></a></div>***<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26037/13930106%20ejmali.pdf" target="_blank" title="دریافت نسخه PDF اجمالی">نمودار | بیانات در یادمان شهدای شرق کارون: ایستادگی ایران مقابل استکبار 6/1/1393</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26027/13930106-rahianenoor.pdf" target="_blank" title="دریافت PDF جدول">جدول | مرور سریع بیانات در یادمان شهدای شرق کارون</a></font><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2014-03-24T06:57:17+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم سكوت مرگبار http://takbireheshg.mihanblog.com/post/289 <div align="justify"><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://www.gigpars.com/upload/pkvb_sokoot-margbar1-500x250.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>به همت جمعی از دانشجویان عضو کمیته صیانت از منافع ایران، نشریه «سکوت مرگبار» (توافق ژنو؛ از واقعیت تا رویا) ویژه زائران نوروزی راهیان نور و حرم رضوی آماده چاپ شد.<br><br>این نشریه که در قطع A3 و به صورت تک برگ جهت توزیع مردمی طراحی شده است، دو تا خورده و سه بخشی (سه لتی) می شود و شامل این بخش ها می باشد: مثلث سکوت، آیا میدانید، هسته ای بهانه است، راه اینجاست، آشنایی با نظرات چند کم سواد، طومار پیامکی.<br>مطالب نشریه در عین طراحی عامه پسند، دقیق هستند و برخی از آنها (مانند بخش آیا میدانید) پس از چندین رفت و برگشت مطلب با کارشناسان ویرایش و نهایی شده اند.<br><br>فایل نشریه را می توانید از اینجا دانلود کنید:<font face="courier new,courier,monospace"> <b><font color="#CC0000" size="3">ن<a href="http://sianat.org/wp-content/uploads/2014/03/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1.pdf" target="_blank" title="دریافت نسخه PDF">شریه سکوت مرگبار</a></font></b></font><br><br>همچنین مجموعه هایی که می خواهند نشریه را در شهر خودشان چاپ کنند، می توانند با info@sianat.org مکاتبه نموده و فایل باز نشریه را بگیرند.<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2014-03-21T14:29:40+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم ملت ایران باید خود را قوی كند http://takbireheshg.mihanblog.com/post/284 <div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26000/B/13930102_0126000.jpg" target="_blank" title="Original size"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26000/C/13930102_0126000.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="738" hspace="0" vspace="0" width="500"></a><br><br></div><div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8126" height="25" width="340"><param name="movie" value="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=8126"><embed href="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss?id=25985" name="audioPlayer25985" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" height="25" width="340"></object><br><div align="center">01:13:38</div><div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25985/13930101_8126_64k.mp3" target="_blank" title="دریافت صوت بیانات:: حجم: 33.77مگابایت :: MP3"><img alt="" src="http://www.gigpars.com/upload/2lzs_musicdl.gif" align="bottom" border="0" height="17" hspace="0" vspace="0" width="50"></a></div>***<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25994/13930101-haram.pdf" target="_blank" title="دریافت PDF جدول | مرور سریع بیانات در حرم مطهر رضوی">جدول | مرور سریع بیانات در حرم مطهر رضوی</a><br></font><div align="right"><font color="#CC0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><font color="#CC0000"><a href="http://sirehemamat.mihanblog.com/post/65" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a></font></font><br></div></div> text/html 2014-03-21T05:38:07+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم سال 93 در پرتو بركت انوار فاطمی http://takbireheshg.mihanblog.com/post/282 <div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25992/B/13930101_0125992.jpg" target="_blank" title="Original size"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25992/C/13930101_0125992.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><div align="justify"><font face="wingdings" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برکت انوار فاطمی در سال ۹۳</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>امسال فرا رسیدن سال نو مصادف است با دو فاطمیّه و مراسم یادبود شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام صدّیقه‌ی کبری (سلام الله علیها). این تقارن موجب میشود که ملّت ما ان‌شاءالله بتوانند از برکات انوار فاطمی بهره ببرند و خود را در شعاع تعالیم آن بزرگوار قرار بدهند و خود را منوّر کنند به انوار هدایت الهی که به وسیله‌ی فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) و خاندان پیغمبر به همه‌ی مردم عالم اهدا شده است.</font><br></font><div align="left"><font face="wingdings" size="3"><img src="http://www.gigpars.com/upload/pakk_1_bigger.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="49" hspace="0" vspace="0" width="49"></font><br></div></div></div> text/html 2014-03-17T13:04:30+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم فراموشی و تحریف دو خطر بزرگ، در کمین هر حادثه بزرگ تاریخی http://takbireheshg.mihanblog.com/post/278 <div align="justify"><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25926/B/13921226_0525926.jpg" target="_blank" title="Original size"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25926/C/13921226_0525926.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="359" hspace="0" vspace="0" width="500"></a></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران اردوهای راهیان نور کشور، ابتکار بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس را یک ابتکار الهی و انقلابیِ بسیار شایسته در جهت شناساندن اجزاء برجسته‌ی حادثه‌ی بزرگ و تاریخی دفاع مقدس به مردم و نسل جوان کشور خواندند و تأکید کردند: <font color="#CC0000">«فراموشی» و «تحریف» دو آسیب و خطر بزرگی است که در کمین هر حادثه بزرگ تاریخی قرار دارد و نخبگان، فرزانگان و دست‌اندرکاران عرصه‌ی دفاع مقدس، با شناساندن دقیق این ذخیره و گنجینه‌ی فرهنگی، اجازه ندهند این حماسه دستخوش فراموشی و تحریف بشود.<br><br></font>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آثار مکتوب و هنری فراوانِ منتشر شده در حوزه‌ی دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: <font color="#CC0000">دفاع مقدس همانند یک تابلوی عظیم و بسیار باشکوهی است که هرچه بیننده به اصل حادثه نزدیک میشود و درباره اجزاء و ترکیب آن تعمق بیشتری می‌کند به ابعاد جدید و شگرف بیشتری دست می‌یابد.<br><br></font>ایشان مبنای توصیه‌ی امام راحل به عموم مردم و مسئولان درخصوص ضرورت مطالعه نامه‌ها و وصیت‌نامه‌های شهدا را همین واقعیت دانستند و افزودند: <font color="#CC0000">وصیت‌نامه‌ی شهدا دریچه‌ای برای فهم حالات معنوی رزمندگانی است که قادر به انجام کارهای بزرگ و پیروزی در صحنه‌هایی شدند که با معادلات مادی و نظامی معمول دنیا قابل محاسبه نیست.<br><br></font>رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به تبیین دو آسیب عمده‌ی پیش روی حوادث بزرگ دنیا پرداختند.<br>«<b>فراموشی</b>» بدلیل تکرار نکردن جزئیات حوادث بزرگ، اولین آسیب مورد اشاره‌ی رهبر انقلاب بود.<br>ایشان در این بخش به مسئله‌ی فلسطین اشاره و خاطرنشان کردند: <font color="#CC0000">امروز نظام سلطه تلاش میکند با همین ترفند، حادثه‌ی کم‌نظیرِِ بیرون‌راندن مردم بومی شهرها و روستاها از کشور فلسطین به تدریج کمرنگ و فراموش شود.</font><br>رهبر انقلاب اسلامی زنده‌ماندن مسئله‌ی فلسطین در طول این سالها به رغم همه توطئه‌های جبهه استکبار را مرهون «انقلاب اسلامی و فریادهای خالصانه‌ی امام خمینی» دانستند و گفتند: <font color="#CC0000" size="3"><font size="2">نباید اجازه داد حادثه‌ی عظیم دفاع مقدس نیز دستخوش فراموشی شود.</font><br><br></font>ایشان «<b>تحریف</b>» و «<b>تغییر ماهیت</b>» را دومین آسیبی دانستند که حوادث بزرگ در معرض آن قرار دارند.<br>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اصل حادثه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را نیز در معرض آسیب تحریف دانستند و گفتند: <font color="#CC0000" size="3"><font size="2">معنی ندارد که برخی از آثار فرهنگی و هنری که به نام دفاع مقدس تولید می‌شود و یا همایش‌هایی که برگزار می‌گردد در تعارض با ماهیت و اصل این حرکت عظیم باشد.<br></font><br></font>رهبر انقلاب اسلامی اردوهای راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی را یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» خواندند و افزودند: <font color="#CC0000">باید از برخی حوادثی که گاهی در این اردوها پیش می‌آید جلوگیری کرد اما اینگونه حوادث نباید بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن اصل این حرکت بزرگ و مفید شود.<br><br></font>ایشان تصریح کردند: <font color="#CC0000">نکته اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای «زیارت با معرفت» است.</font><br>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یک ابزار فراهم‌کردن زمینه‌ی «<b>زیارت با معرفت</b>» را تولید جزوه‌هایی به عنوان شناسنامه‌ی مناطق جنگی و عملیاتهای دفاع مقدس برشمردند و افزودند: <font color="#CC0000" size="3"><font size="2">کتابهای بسیار خوبی در حوزه دفاع مقدس نوشته شده که قابلیت تبدیل شدن به فیلمهای جذاب را دارد و همچنین تمام مناطق جنگی و هر یک از عملیاتهای دفاع مقدس نیز میتواند دستمایه تولید آثاری فاخر قرار گیرد.<br></font><br></font>«<b>ضرورت فعال نگه داشتن مجموعه‌های مردمی</b>»، «<b>تداوم سفرهای دسته جمعی</b>» و «<b>انتخاب راویانی که روزهای حساس و سرنوشت ساز دفاع مقدس را از نزدیک درک کرده اند</b>»، توصیه‌های دیگر رهبر انقلاب به دست اندرکاران برگزاری اردوهای راهیان بود.<br></font></div> text/html 2014-03-07T05:40:11+01:00 takbireheshg.mihanblog.com محمد اقدم مطالعه بیشتر برای مسافران «راهیان نور» http://takbireheshg.mihanblog.com/post/273 <div align="center"><a href="http://s15.khamenei.ir/ndata/news/25447/Pishkhan-rahianenoor.pdf" target="_blank" title="دریافت PDF مسافران راهیان نور"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25447/jeld.jpg" alt="" height="645" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="500"></a></div>